Tiden går, men vissa likheter består! Vi fortsätter grotta ner oss i Mjöhults historia:

Mjöhultsvägen igår och idagDen översta bilden till vänster är ett färglagt vykort från 1910. Den höga skorstenen på bilden tillhör gården där Musteriet senare kommer att ligga.

Den gamla Kullavägen, idag Mjöhultsvägen, breddades och bygdens om efter första världskriget då biltrafiken blev allt livligare. Under 1930-taletasfalterades vägen, och idag ser samma vy ut så här!