Mjöhult ligger mitt på Kullahalvön i Nordvästra Skåne. Som vi berättat tidigare har Kullavägen, som idag benämns Mjöhultsvägen, varit av stor betydelse för byn. Men det var när järnvägen invigdes år 1885, som det verkligen blev full aktivitet i byn! Järnvägen korsade Kullavägen, och under 1900-talets början strömmade traktens bönder till Mjöhult för att få sina grödor transporterade ut i hela landet.

Inte nog med att Mjöhult låg i korsningen Kullavägen/järnvägen, byn låg dessutom fram till andra halvan av 1900 talet helt i korsningen av tre socknar; Farhult, Kattarp, Väsby och i omedelbar närhet till Jonstorps och Välinges dito. Mjöhult tillhörde alltså i princip fem socknar samtidigt under en period! Idag är det tillhör byn endast Jonstorp/Farhult.

Historik-järnvägsstationen

Järnvägen gjorde byn till en viktig knutpunkt och omlastningsstation för lantbruksprodukter. Under högsäsong kunde upp till 40 man vara sysselsatta med att enbart lasta betor! Det var även tack vare järnvägen som det växte fram både postkontor, värdshus och affärer i byn. Handel och hantverk blomstrade i Mjöhult! Även tågen till Mölle, en av den tidens mest fashionabla semesterorter, passerade Mjöhult med förmögna turister från flera håll i Europa.

Under 1960-talet började bönderna skaffa traktorer och byns befolkning hade i större utsträckning bil. Detta ledde till att järnvägens lönsamhet minskade allt mer. Tågen rullade genom Mjöhult fram till år 1970. År 1997 revs järnvägen upp – och idag är den gamla järnvägsvallen ombyggd till cykelbana mellan Kattarp och Mölle. Det är en cykelutflykt på tre mil!

Historik-Järnvägen

 

 

Annonser