…håller doktorn borta!

Men hur får vi våra barn att äta mer frukt? Och framför allt, kan vi få dem att välja ett äpple framför godis eller kakor?

Denna fråga ställde sig även några forskare vid University in Ithacha (New York), och de bestämde sig för att undersöka saken. I en artikel http://www.doktorn.com kan man läsa att bakgrunden till undersökningen var det faktum att företag sedan länge använder sig av kända karaktärer ur barnprogram, för att marknadsföra olika sötsaker och snabbmatsprodukter till barn. Frågan forskarna ställde sig var: Kan man genom att marknadsföra äpplen med en känd barnprogramskaraktär på, öka populariteten för frukten hos barn?

Forskarna valde att använda sig av den amerikanska karaktären Elmo (från barnprogrammet Sesame Street). Undersökningen inkluderade 208 elever i åldern 8-11 år, och gick ut på att barnen erbjöds att gratis ta ett äpple eller en kaka:

  • Första dagen kunde barnen välja på ett äpple eller en kaka, båda utan klistermärke.
  • Andra dagen valde barnen mellan ett äpple med ett Elmo-klistermärke på eller en kaka utan klistermärke.
  • Tredje dagen fick barnen välja mellan ett äpple med en obekant karaktär på, eller en kaka helt utan klistermärke.
  • Den fjärde och sista dagen av undersökningen, valde barnen ännu en gång mellan ett äpple eller en kaka som båda var utan klistermärke.

Resultatet från den första dagen visade att 95 % av barnen valde kakan före äpplet. Men, under dag två, då äpplet hade ett klistermärke med den kända karaktären Elmo på, ökade antalet barn som valde äpplet med hela 65 %. Nämnas bör även att under undersökningens gång var det fortsatt många barn som valde kakor framför äpplen, men det viktiga var att antalet barn som valde äpplen faktiskt ökade markant med hjälp av klistermärket med Elmo på.

Forskarna konstaterar därmed att hur man marknadsför olika livsmedel mot barn i stor utsträckning påverkar hur barnen väljer. Man menar att dessa resultat skulle kunna användas hos unga barn i deras dagliga val kring livsmedel – om dessa marknadsföringsmetoder börjar användas på mer hälsosamma produkter istället för att koncentreras till sötsaker och snabbmat.

Kanske kan vara något att prova där hemma?!

”Ett klistermärke med en känd barnprogramskaraktär gjorde att 65 % fler barn valde att ta ett äpple.”

Ett klistermärke med en känd barnprogramskaraktär gjorde att 65% fler valde att ta ett äpple.
Källa: www.doktorn.com
Läs hela artikeln HÄR!